Rullstoldansens historia 1968 - 2000

 

Av Fritt oversatt etter Margareta Freijds beretning med norske tilføyelser.

 

Det var i 2000 25 år siden første konkuranse i rullestoldans fant sted.

Det startet i Sverige. Det er noe alle veteraner vet. At det hele startet i Västerås er mindre kjent. I et eget hefte som ble utdelt til Jubileumstevlingen 13. mai i Västerås ble den svenske rullestoldansens historie berettet. Det er en del av denne historien som også berører Norge og Danseklubben Fristil. Vi vil derfor gjengi begynnelsen og noe av fortsettelsen av historien her.
Det hele begynte på en fritidsgård på Vallby i Västerås, der handikappede ungdommer traff hverandre. Året var 1968 og det 'spisades plattor' på vanlig 60-tall-vis. Musikken inviterte til dans og spørsmålet 'Får jeg lov?' ledet til de første famlende skrittene. Initiativtakeren var Els-Britt Larsson ( nu Freijd ). Hun var selv rullestolbruker og arbeidet som ungdomsleder i De Handikappades Riksförbund og fritidsleder i Västerås.
Nyheten om å danse med rullestol spredde seg fort fra sted til sted og snart ble det rullestoldans i store deler av mellomsverige. DHR`s ungdomssektion inviterte til dansekvelder og Svealand var frelst.

I 1975 hadde interessen vokst seg så stor at man våget å arrangere verdens og verdens-historiens første konkurranse. Dette skjedde den 25. oktober 1975 på Stadshotellet i Västerås.
Ca. 30 dansepar stilte opp og ble bedømt av hele 7 dommere. Vinnere ble Benny Jensen og Lola Berglund fra Ørebro. Dette paret er dermed utropt som de første mestere i vår idrett.
Publikumssuksessen var også et faktum utenom det vanlige for handikapidrett generelt, og dette medførte at det ble arrangert konkurranser i rullestoldans over alt. I 1977 ble det arrangert åpent Landsstevne i Gøteborg. Da hadde Norge fått nyss om hva som foregikk i Sverige og Thor Kleppe / Bente Grønli kastet seg på karusellen og meldte seg som deltagere. ' De kom, så, danset og vant ' ( lett omskrevet etter Cæsar ). Thor og Bente tok med seg seierspokalen til Norge. Dette fantastiske paret ble Norges ildsjeler og med støtte fra de svenske pionerene spredde de rullestoldansen utover i Norge.
I 1978 ble Svensk Mesterskap holdt i Falun og samme året ble Oslo Open arrangert. Det første mesterskapet utenfor Sveriges grenser. Oslo Open ble deretter arrangert hvert år fram til 1989. Etter dette ble Oslo Open arrangert mer sporadisk – 1991-1992-1995-1996.
1979 er et historisk meget viktig år for idretten vår. I 1979 ble rullestoldans akseptert som IDRETT og Danseklubben Fristil ble stiftet. Thor og Bente er stiftere av Fristil. De var i mange år Norges beste dansepar og ambassadører for Norges Handicapidrettsforbund og rullestol-dansen i både Norge og utlandet. Som takk for deres pionerarbeid ble de æresmedlemmer i Fristil i 1989.
I 1980 ble det arrangert vinterolympiske leker for handikappede på Geilo. Et av innslagene var en oppvisningskonkurranse med par fra Norge, Sverige og Tyskland. Thor og Bente stakk av med gullmedaljene.
Konkurransen Gero-Spelen i Stockholm startet i 1981. Det samme med Djäknedansen i Västerås som ble arrangert hvert år fram til 1989 ( Norge tok med seg hjem mange seire her )
I løpet av 80-tallet ble rullestoldans stadig mer akseptert utover i Europa. Det tok tid å få form og fasong, regler og klassifisering, hva som var konkurransedans og hva som falt utenfor.
 
Den første Fristil-Cup ble arrangert i 1982.
I 1984 ble det arrangert Europamesterskap i Rock`n Roll med rullestol i München. Ett av parene var en svensk-norsk konstellasjon med Daniel Otten og Margareta Freijd. Margareta hadde akkurat fylt 12 år, Daniel var 11.
I 1985 kom det første uoffisielle Europamesterskapet i Latin og Standard i Nederland. Sverige var ikke representert, men Norge hadde ett dansepar, Magnar Melhus og Aslaug E. Bahr, Wenche Kolding var reiseleder og Cato Lie ble med som tilskuer. Hollenderne hadde misforstått og satt opp Cato og Wenche som dansepar nr. 2 fra Norge. Etter mye om og men gikk de med på å stille opp. Det var totalt 11 par. Cato og Wenche fikk 5. plass, Magnar og Aslaug 6. plass.
Svingelite-Cup ble arrangert første gang i 1989 og arrangeres hver høst.
Det første offisielle Europamesterskapet gikk i München i 1991. Resultatet ble Cato Lie / Sonja Lie 4 pl. Jan Bjørsvik / Heidi Anita Sletten 5 pl. i klasse 1 ( nå klasse 2 ).
Landsstevne ble arrangert i samarbeid med Solnaspelen i 1994. Etter dette er rullestoldans en del av Solnaspelen hvert år på Allehelgensaften.
Det første ordentlige offisielle SM ble arrangert i Stockholm i 1995 og i 1997 arrangerte Sverige Europamesterskapet.
I Norge ble det første offisielle Norgesmesterskapet arrangert av Danseklubben Fristil allerede i 1986.
I 1996 ble den norske rullestoldansen integrert i Norges Danseforbund. Nå har vi i Norge en konkurranse på våren med NM i Standard og / eller latin, og på høsten NM i 10-dans.
I 1997 ble det besluttet på høyeste hold at rullestoldansen skulle bli en del av de Paralympiske leker. For å få Paralympisk aksept måtte det først holdes Verdensmesterskap og deretter en slags presentasjon eller oppvisning på de neste lekene.
VM ble holdt i Tokyo i februar 1998 og våre egne Frank og Anne Jensrud ble verdensmestere. Nå ligger alt til rette for å arrangere Paralympisk rullestoldans.
I 1999 ble det EM i Athen og de norske parene gjorde en god figur ( Sverige deltok ikke p.g.a. den store jordskjelvrisikoen )
Rundt i Europa er det nå årvisse arrangementer: Polish Open tidlig på året, World Cup i Nederland i påsken, German Open og Belgian Open om våren ' You name it, they have it '
( det er penger, ikke konkurranser som er bøygen )
13. mai år 2000 er sirkelen sluttet. Västerås er arrangør for det sjette offisielle Svenske Mesterskapet samtidig som konkurranser for rullestoldans fyller 25 år og startet her.
I Norge slutter vi foreløpig sirkelen med at de første offisielle verdensmestere er norske og medlemmer i Fristil og det andre Verdensmesterskapet ble arrangert i Oslo 3. desember 2000.